• Podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny Certum służy do cyfrowego podpisywania dokumentów. Wywołuje takie same skutki prawne jak tradycyjny, odręczny podpis. Podpis elektroniczny oszczędza Twój czas, zwiększa bezpieczeństwo i jest niemożliwy do podrobienia. Tradycyjny podpis nie daje takiej gwarancji i jest znacznie mniej bezpieczny.

Zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Urząd skarbowy
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej
 • Krajowy Rejestr Sądowy
 • Zamówienia publiczne
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Elektroniczne umowy i oferty handlowe
 • Wszystkie urzędy
 • Umowy B2B oraz B2C
 • Dokumentacja wewnątrz firmy
 • Dokumenty HR
 • Udział w aukcjach elektronicznych
 • Podpisywanie dokumentów na platformach do podpisu
 • Urząd skarbowy
 • ePUAP
 • Emp@tia
 • e-KRK
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Firmy i osoby prywatne

Cechy kwalifikowanego podpisu elektronicznego Certum

 • Dostęp 24/7 - z podpisu możesz kożystać o dowolnej porze
 • Kompatybilność - e-podpis wspierany jest przez kluczowe aplikacje rynkowe, np. program Płatnik / e-Deklaracje
 • eIDAS - podpis elektroniczny Centrum jest zgodny z europejskim rozporządzeniem eIDAS
 • Łatwa instalacja - Oprogramowanie do obłsugi e-podpisu Centrum zainstalujesz szybko i bez problemu
 • Kwalifikowany znacznik czasu - 5000 sztuk / miesiąc przez cały okres ważności certyfikatu
 • Zgodność z Adobe - Twój e-podpis zostanie automatycznie rozpoznany w oprogramowaniu Adobe
 • 3 lata ważności - e-podpis Centrum to jednyny dostępny na rynku kwalifikowany podpis elektroniczny ważny nawet przez 3 lata